t WTC Expo wurdt omtsjoend oant de grutste occasionshow fan Fryslân. 500 glimmende auto’s, caravans en campers stean tsjok yn de lak, te wachtsjen op in gloednije eigner.
In mei soarch selektearre oanbod fan ferskate modellen fan de bekende fernimme wurde hjir dizze wike presintearre. Wat de winsken fan in nije auto, caravans en campers ek syn, it uterlik, de opsjes, de priis of duurzaamheid, alle kategoryen komme oan bod.
Op de show profitear do ek fan messcherpe prizen en kortingsacties, dus fêst de muoite wurdich om efkes lâns te kommen. Tusken de auto’s, caravans en campers troch kinne jo hearlik genietsje fan in drankje op it terras binnen yn de seal.
En fansels krije jo as winske in Fergees waardebepaling fan jo auto. Mocht jo in adviseur nedich hawwe foar in finansiering of fersekering dan binne der adviseurs fan AUTOKAN oanwêzich om jo optimaal te advisearje.
Het WTC Expo wordt omgetoverd tot de grootste occasionshow van Friesland. 500 glimmende auto’s, caravans en campers staan dik in de lak, te wachten op een gloednieuwe eigenaar.
Een met zorg geselecteerd aanbod van diverse modellen van de bekende merken worden hier deze week gepresenteerd. Wat de wensen van een nieuwe auto, caravans en campers ook zijn, het uiterlijk, de opties, de prijs of duurzaamheid, alle categorieën komen aan bod.
Op de show profiteer je eveneens van messcherpe prijzen en kortingsacties, dus zeker de moeite waard om even langs te komen. Tussen de auto’s, caravans en campers door kunt u heerlijk genieten van een drankje op het terras binnen in de zaal.
En natuurlijk krijgt u indien gewenst een GRATIS waardebepaling van uw auto. Mocht u een adviseur nodig hebben voor een financiering of verzekering dan zijn er adviseurs van AUTOKAN aanwezig om u optimaal te adviseren.

 

Datum
3 t/m 7 april
Openingstijden
Woensdag van 13.00 uur – 21.00 uur
Donderdag van 13.00 uur – 21.00 uur
Vrijdag van 13.00 uur – 21.00 uur
Zaterdag van 11.00 uur – 17.00 uur
Zondag van 11.00 uur – 17.00 uur

 

Klik hier om naar de website van de organisatie te gaan.
Klik hier om naar de website van de organisatie te gaan.